Polykultur med flerårige planter

Den flerårige spiselige have – Skab balance i haven med flerårige planter

Hvorfor ikke plante det meste af den flerårige have til med spiselige og nyttige planter? Det kan både være gammelkendte frugtræer og -buske og spiselige stauder, men også mindre kendte både frugt og grønsager. Der er selvfølgelig en udfordring i at lære at sætte mindre kendte planter på menukortet, mange af os er jo lidt vanedyr når det kommer til mad. På den anden side er det spændende at prøve noget nyt. Når man planter flerårige planter, har man mest arbejde i etableringsfasen. Når de først er etableret, er der ikke så meget arbejde og man kan høste år efter år.

I den del af haven, hvor man overvejene har flerårige planter er det lettere at efterligne naturen og skabe mere balance. Når planter vokser på samme sted behøver man kun i ringe grad at bearbejde jorden, det gør at man mindsker, CO2 -udledning, humus-nedbrydningen og forstyrrelse af mikrolivet, herunder mykorrhiza. Mange af de flerårige planter vil også kunne udvikle et større og dybere rodsystem end et-årige planter og derfor være bedre til at hente næringsstoffer op fra dybere jordlag. Desuden er flerårige planter bedre til at holde på næringsstofferne, så de ikke udvaskes om efteråret og vinteren. Efterhånden som planterne vokser sig store vil de også bidrage med en større og større mængder af organisk materiale når de om efteråret smider bladene. Når systemet er etableret, vil der i stedet for en frigivelse af CO2 ske en binding af CO2 og en opbyggelse af humus.

I naturen vil det ofte være planter med forskellige egenskaber, der gror sammen og på den måde samarbejder. I haven er det en god ide´ at prøve at efterligne det princip og skabe nogle laug af planter der samarbejder.
Det vi først og fremmest er interesseret i, er spiselige planter, så de skal selvfølgelig have en plads. Vi er også interesserede i nogle planter, der kan fiksere noget kvælstof, så vi kan få hjælp til kvælstofforsyningen. Da planter ikke kun har brug for kvælstof, men også andre næringsstoffer, vil vi også gerne have nogle planter, der er gode til at optage forskellige næringsstoffer fra dybere jordlag. Vi vil også gerne have nogle planter, der kan tiltrække gavnlige insekter og fugle. Endelig har vi brug for planter, der er gode til at producere en stor bladmasse. Desuden er det en hjælp også at vælge planter, der kan dække jorden effektivt, så vi slipper for en stor del af lugearbejdet.

I et sådan system vil der kun være behov for et minimalt indput udefra af næringsstoffer, vand og arbejdskraft.

Kvælstoffikserende planter:

Stauder: Lupin, Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus), Farvebælg (Baptisia australis).

Buske: Ceanothus, sølvblad (Elaeagnus), havtorn (Hippophae), pors (Myrica), Sibirisk Ærtebusk (Caragana arborescens).

Træer: El (Alnus), Robinie (Robinia psedoacacia)