Grav ikke

Det er ikke nødvendigt at grave køkkenhaven, der er endda en række fordele ved at lade være. Selvom det sikkert kan komme som en overraskelse for mange. Når man graver jorden sker der en frigivelse af CO2 og nedbrydning af humus. Det vil sige, at når du graver skal du tilføre mere organisk materiale for at vedligeholde jordens indhold af organisk materiale. Du forstyrre jordens mikroliv herunder mykorrhiza, dels ved at vende op og ned på jorden, da forskellige mikroorganismer er indrettet til at nedbryde i forskellig dybde og dels ved at ødelægge mykorrhizas hyfer (rødder). Hvis du graver om efteråret i for våd jord risikere du at ødelægge jordstrukturen og at der frigøres kvælstof på et tidspunkt, hvor der ikke er planter til at optage, hvis du derimod graver jorden om foråret risikere du at udtørre jorden. Når du har vendt jorden bringer du nye ukrudtsfrø op til spiring og får derfor mere lugearbejde. Ja, og så er det jo ikke særlig godt for ryggen. Jeg bruger kun en spade, når jeg skal plante en større plante.

Mykorrhiza
Mykorrhiza er betegnelsen for en symbiose mellem en svamp og plante. Svampen trænger ind i plantens rødder og forlænger med sine hyfer (rødder) det jordområder, der er tilgængeligt for plantens rødder. Svampen får energi fra planten, mens svampen hjælper planten med at optage næringsstoffer fra jorden. I sær for optagelsen af fosfor har mykorrhiza stor betydning for mange planter. Fordi mykorrhiza forlænger planternes rødder hjælper den også på planternes mulighed for vandoptagelse. Desuden hjælper mykorrhiza med at øge planternes modstandsdygtighed mod svampesygdomme, i sær rodsygdomme.
Når mykorrhiza nedbrydes bidrager det til jordens pulje af organisk stof og dermed til humusdannelse.
Det er ikke alle plantefamilier, der har symbiose med mykorrhiza, det gælder f.eks. korsblomstfamilien og amarantfamilien. Mens andre grønsager er meget afhængige af mykorrhiza, det gælder f.eks. porre, løg, gulerødder og selleri. Dette har betydning når, man skal planlægge sit sædskifte. De grønsager der ikke har mykorrhiza, vil heller ikke vedligeholde svampen og derfor vil der ikke være meget tilbage i jorden til den efterfølgende afgrøde, og for de afgrøder der er afhængig af svampen vil det betyde at de ikke udvikler sig tilfredsstillende. Derfor skal man ikke lade porre, løg, gulerødder og selleri komme efter kål, rødbeder og bladbeder.
Hvad hæmmer mykorrhiza
I jorde med højt fosforindhold vil mykorrhiza være mindre aktiv. Ligesom al kraftig jordbearbejdning vil ødelægge mykorrhizasvampens net af hyfer. Derfor må man være forsigtig med jordbearbejdning, hvis man ønsker at fremme mykorrhizadannelsen.
Sprøjtning med pesticider skader mykorrhiza og det er svampemidlerne der er værst.