Bedre jordstruktur

I den økologiske have foregår jordforbedring ved at tilføre jorden organisk materiale i form af kompost, dyregødning eller planterester. Hvis man overtager en jord der er udpint dvs. at der ikke har været tilført tilstrækkelig organisk materiale over en periode, må man i gang med at tilføre organisk materiale så man kan få gang i mikrolivet i jorden. I starten må man tilføre større mængder, mens man senere kan nøjes med mindre.

De planter, vi dyrker i jorden vil også bidrage til en bedre jordstruktur. Det er plantens rødder der bidrager med at løsne jorden og ved at udskille organiske stoffer. Her gælder det, at jo længere en plante bliver på voksestedet, jo mere bidrager den til en bedre jordstruktur. Det vil altså sige, at flerårige planter generelt er bedre til at forbedre jordstrukturen og i køkkenhaven er grønsager, der har lang vækstsæson bedre end dem med kort. Men det er selvfølgelig også afhængig af plantearten, nogle planter har et dybt rodsystem andre et overfladisk. Nogle har pælerod andre har trævlerod eller noget derimellem. Det vigtigste er at få blandet planter med forskellige rodsystemer.

Hvis der er tale om dårlig jordstruktur, kan man også vælge at så grøngødningsplanter, der er specielt velegnet til at løsne jorden.