Hjem

På denne hjemmeside fortæller jeg, om den spiselige have og hvordan man kan høste sunde og giftfrie afgrøder, ved at samarbejde med naturen og derved skabe mere balance i haven. På den måde får man ikke så store problemer med skadedyr og sygdomme og man behøver ikke tilføre så meget gødning udefra eller bruge store mængder vand til vanding.

Under jordforbedring kan du læse om, hvordan man skaber og vedligeholder en frugtbar jord ved hjælp af kompost, organisk gødning og plantedække af levende og dødt plantemateriale. Du kan også læse om kompostering, hvad der kan komposteres, hvilke forhold der skal være tilstede og hvordan man praktisk laver fladekompost, varmekompost og ormekompost. Jeg forklarer desuden, hvilke naturlige hjælpere vi har i jorden og hvordan vi kan passe på dem.

Under den naturlige have kan du læse om, hvordan man skaber en mangfoldig have, der giver bedre balance mellem nyttedyr og skadedyr og samtidig giver haveejeren gode oplevelser.

Under dyrkningsmetoder præsenteres forskellige dyrkningsmetoder. Hvad skal du tænke på, hvis du vil lave et sædskifte. Hvis du gerne vil i gang hurtigt, er der også nogle sædskifter klar til brug. Det beskrives, hvordan man kan dyrke intensivt med blandingskultur og anden afgrøde. Der fortælles om polykultur, hvor man blander grønsagerne i bedet, for derved at udnytte deres forskellige egenskaber. Du kan også læse om den flerårige spiselige have med inspiration i permakultur.

Der er også afsnit om grønsager, frugt og bær og flerårige spiselige stauder, som jeg vil udbygge med tiden.